Školská 9, 974 01  Banská Bystrica
048/413 87 65 , 048/413 87 73              milvar@atlas.sk
Slovenčina

Cenník ubytovania v Hotelovej časti

1 lôžko 1 noc 12,50 €
1 lôžko (s TV) 1 noc  15,00 €

 

 

 

Ubytovňa - turistická časť

1 lôžko   1 noc 9,50 €
1 lôžko   viac ako 5 nocí 8,00 €
1 lôžko   viac ako 15 nocí 6,00 €

 

 

 

Dlhodobé ubytovanie - súkromné osoby

1 mesiac 103,50 €
1 mesiac 93,50 €
1 mesiac 432,00 €

 

 

Uvedené paušálne ceny platia za bežný kalendárny mesiac od 1. do 30., alebo 31. v mesiaci

 

K uvedeným cenám sa účtuje daň za ubytovanie vo výške 1,00 € na osobu a deň na základe

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady č.24/2012

 

Peniaze za zaplatené ubytovanie sa nevracajú.

 

Všetky práva vyhradené. Copyright 2015 www.milvar.sk

Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti Milvar s. r. o.